054-6303031 h   

     כתבות ומאמרים על טיולי מסורתעל הקשר בין גוגל לטיולי מסורת
טיולי מסורת הם טיולים שממלאים אחר דרישות הלכתיות, שעומדים בכללי הצניעות, שמורכבים מתכנים שמעניינים אנשים שומרי מסורת ולא חושפים אותם לתכנים לא ראויים (מבחינתם).

 טיולים בתאילנד לשומרי מסורת 

מקדש דוי סוטפ הוא המקדש השני בחשיבותו בתאילנד.
דוי סוטפ מקדש נחשב לאחד מאתרי החובה לביקור גם לכל אותם אלה אשר שבעו או אינם חפצים לבקר בעוד מקדש.
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים