אתר התיירות והטיולים של צביקה לתייר הדתי   


  1. ראשי
  2. /
  3. הלכות לנוסע הדתי בחו"ל

הלכות שימושיות לנוסעים לחו"להלכות לנוסע הדתי

 

1.    מטרת נסיעה
הותר לצאת את הארץ רק בתנאי כי היוצא את הארץ ישוב אליה.
חל איסור לצאת את הארץ שלא ע"מ לשוב אליה והתירו רק לצורך פיקוח נפש.
2. מטרות שמותרות על פי כל הדעות

א. בשליחות מטעם המדינה, ללמד תורה, להרצות או להעביר סמינרים.
ב.לצאת להשתלמות ולסיור לימודי שכמוהו לא ניתן לקבל בארץ.
ג. ליווי למשלחות נוער.
ד. בשליחות מטעם מקום עבודה
ה. לצורך תביעה משפטית כשאין אפשרות לבצע התביעה בארץ
ו. יבוא אישי- כאשר המחירים בחו"ל זולים יותר או במידה והמוצר נמצא רק בחו"ל,
   מותר לנסוע להביאו.
ז. לצורך בירור לטובת חתימה על חוזה
ח. לצורך גיוס כספים לתרומות
ט. לצורך טיפול רפואי, במיוחד אם אין אפשרות לקבל טיפול דומה בארץ.
י. במידה והוריו מתגוררים בחו"ל, מותר לצאת את הארץ לצורך קיום מצוות כיבוד הורים
יא. לצורך מציאת שידוך
יב. לצורך עלייה לקברי צדיקים ולקבר הוריו, הקבורים בחו"ל.
יג. מותר לשליח שסיים את שליחותו להישאר עוד מס' ימים לטובת קניות או טיולים.
יד. מותר לשליח שסיים את שליחותו להישאר בחו"ל כדי להמשיך וללמד תורה בבני ישראל.
טו. אין איסור נסיעה למדינות שפגעו בעם ישראל בעבר כמו: ספרד, גרמניה או מצרים,
     הנסיעה היא לשיקולו האישי של כל אחד.
3. אין לו לאדם לצאת לשליחות העולה על פרק זמן של 3 שנים.
 מעל 3 שנים מותר להשאר בתנאים מסויימים כאשר העבודה היא בדבר מצווה.
 שליח שהוסמך לשמש כמורה לתורה או דרשן.

4. מה לארוז

א. ניתן לקחת עימכם ספרי קודש ובתנאי שיחזרו בתום תקופת הנסיעה.
ב. מותר להוציא ספרים לטובת בתי כנסת או יהודים בחו"ל
ג. מותר לארוז את ספרי הקודש במזוודה.
ד. ניתן לשלח את ספרי הקודש בטיסה נפרדת מטיסתו ובתנאי שיהיו ארוזים היטב.
ה. יש להקפיד כי התפילין יאוחסנו בתוך קופסא בכדי שלא ינזקו, והטוב ביותר שיהיו
    עימו בתיק שעולה למטוס.
ו. ניתן לשלוח ספר תורה במטוס ובתנאי שיהיה מאוחסן בתוך תיבה, שכן גם אם יקח את הספר עימו לא יוכל להחזיקו כל הדרך.
5. זמני הטיסות

הטוב ביותר להימנע מטיסות בימי שישי שכן יתכנו תקלות.
במידה וכן טסתם בשישי, יש לוודא כי זמני הטיסה יאפשרו הגעה בזמן מספיק לפני כניסת השבת ובוודאי שיהיה בידו די זמן להגיע משדה התעופה לביתו או ליעדו.
6. אונייה

א. חל איסור לשוט באונייה שהיא בבעלות יהודית כשידוע כי האוניה מפליגה בשבת.
ב. שייט באונייה בבעלות יהודית, כמו גם עובדיה, יכולים לצאת להפלגה בערב שבת,
    למרות שהיא מוציאה את הנוסעים מחוץ לתחום, שכן כל מי שעלה על אונייה לפני השבת,
    נחשבת האונייה כביתו לשבת והרי הוא כמתהלך בביתו.
ג. אם נסע לדבר רשות, יש לעלות לספינה, לכל המאוחר עד יום ד', ומשעלה על הספינה 
    עד יום ד', רשאי להמשיך ולשוט אפילו בשבת.
ד. אונייה השייכת ליהודי, אך העובדים נוכרים והפליגה בערב שבת, נחשבת כאונייה 
    ששייכת לנוכרי.
ה. במידה והאונייה עוגנת בשבת וביקש כי יאפשרו לו לשבות באונייה עד צאת השבת,
    אם אין אפשרות להישאר באונייה, יבקש מנוכרי שיוציא בעבורו את חפציו.
ו. במידה והשייט הוא בשייט תענוגות, צריך להיזהר לא לקחת חלק בפעילות הבידור בהם ישנו חילול שבת, גם אם הפעילויות מבוצעות בידי נוכרי.7נסיעה בשבת
א. חל איסור לנסוע ביום שישי, אפילו אם הנסיעה נמשכת כל השבת, כדוגמת נסיעה    ברכבת, יחד עם זאת, היה ונתקל יהודי במצב זה, אין לרדת בשום תחנה, אין לטלטל
8.הלכות עבודה זרה


 


א. אין להיכנס לכנסייה שכן הנוצרים נחשבים לעובדי עבודה זרה.

ואף החמירו שלא ניתן להיכנס אפילו לא בשביל ללוות נפטר, או להשתתף בפעילות ציבורית המתרחשת בכנסייה, אבל כן מותר להשתתף בפעילות מעין זו אם היא נערכת מחוץ לכנסייה.


ב. משכך לא נכנסים לבקר בכנסייה במסגרת טיול, מאידך אם הכנסייה היא לשעבר כלאמר אינה משמשת עוד לתפילות ניתן להיכנס כשם שנכנס למוזיאון היסטורי ומברך ׳ שעקר עבודה זרה מהמקום הזה וכשם שעקרת אותה מהמקום הזה, כן תעקור אותם מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך׳.


ג. מי שנכנס לבקר בכנסייה לשעבר והגיע זמן תפילה , מותר להתפלל במקום, אך יש להקפיד לא להתפלל כנגד פסל או תמונה ובוודאי שלא להשתחות.


ד. מותר להיכנס לכנסייה לצורך פיקוח נפש כדוגמת להציל עצמו.מעליות ודרגנועים

א. אסור ללחוץ ולהזמין את המעלית בחגים ושבתות.

ב. אם נוכרי השתמש במעלית לצרכיו מותר לעלות עימו והתנאי לכך שיצא איתם באפשרותה הקומה.

ג. אסור לעלות למעלית כשבה נמצא רק נער המעלית, שכן החשש שהוא מפעילה בעבור יהודי, דבר האסור על פי ההלכה. ומותר רק אם ישנו נוסע נוסף שאינו יהודי.

ד. אפשר לעלות במעלית העוצרת באופן אוטומטי בכל קומה.

ה. אפשר לעלות במדרגות נעות הפועלות באופן אוטומטי, יחד עם זאת אין לעלות על מדרגות נעות אשר מתחילים לפעול עם מגע אדם.


10.בית מלון


א. אין להזמין מלון כשידוע ליהודי כי עליו לעשות צ׳ק אאוט בטרם יציאת השבת.
ב. במידה ואין ברירה ישאיר את חפציו בהשגחה במלון בכדי שלא יטלטלם.

ג. הדלקת נרות שבת במלון מצריכה התארגנות שכן הדלקת נרות בחדר יכולה להיות מסוכנת כל שכן אם יוצאים מהחדר והדבר עלול להפעיל את גלאי העשן או את המתזים. לכן יקח קופסת שימורים מלאה אותה יניח בכיור וידביק אליה את הנרות, היות והקופסאות מלאה מהווה היא כבסיס לדבר המותר ולדבר האסור ומשכך ניתן להוציאה מן הכיור.

ד. בעת מצב חירום ניתן לצפות בטלביזה הממוקמת בשטח ציבורי בתחנה נוכרית. אולם מומלץ להימנע מלסמוך על היתר זה.
ה. במידה ומתפללים כקבוצה בלובי של מלון, יקפידו לא להתפלל למול תמונות בעלי חיים.


11. ברכות הראייה

א. כל מי שרואה בחו״ל נהר שוצף, הרים שגיאים, ימות ואוקיינוסים ועל כל נפלאות הטבע יברך  ׳ברוך... העולם עושה מעשה בראשית׳. 
את הברכה הזו מברכים בפרקי זמן של לפחות שלושים יום מהפעם האחרונה שאותה ברך. 

ב. במידה וראה תופעות טבע כמו ברק כוכב לכת או זוהר הצפוני יברך. ׳ ברוך... העולם עושה מעשה בראשית׳.

ג.אם שמע רעמים, נתקל בסופה עוצמתית או נתקל ברעידת אדמה מברך ׳ברוך ... העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם׳

ד. מי שראה עץ יפה או בעל חיים מברך. ׳ברוך... העולם שככה לו בעולמו׳.

ה. הרואה תלמיד יהודי חכם, או גדול בתורה מברך ׳ברוך...העולם שחלק מחוכמתו ליראיו׳.

ו. הרואה גוי חכם מברך ׳ברוך ....העולם שנתן מחוכמתו לבשר  ודם׳.

ז. מי שרואה בית קברות יהודי או מחנה השמדה בו נכחדו יהודים קדושים מברך.

׳ברוך...העולם אשר יצר אתכם בדין, וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין,ויודע מספר כולכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם בדין. ברוך אתה השם מחיה המתים׳.


12.טיולים

א. אין לטייל במתחמי קניות שווקים ורחובות של קניות מתוך מטרה למצוא מוצרים שאותם ירכוש בצאת השבת.

ב.מותר במהלך טיול רגלי בשבת להביט בחלונות ראווה, גם אם רוצה לרכוש את המוצר בצאת השבת אך לא יחפש את מחיר המוצר שכן יראה כאילו מחפש הוא מה לקנות.

ג.אין להיכנס למשרדי נסיעות.

ד.אסור להיכנס לתחנת רכבת מתוך כוונה לבדוק מסלולים או לוחות זמנים.

ה. אפשר להזמין וניתן להקל במקום בו ישנה מצווה בהזמנת אורחים כמו לדוגמא בליל הסדר.

ו.אפשר לבקר במוזיאון אך יש כמובן לסדר את עיניין התשלום מראש. וכמובן שניתן להיכנס למוזיאונים שבהם הכניסה חינם.

ז. מי שמטייל בפארק ורואה גויים המשחקים במשחק כדור מותר לו לצפות בהם משחקים.

ח.טרם יציאתו לטיול רגלי בשבת יבדוק היטב את כיסיו, שלא יכשל בטלטול.

ט. אם לטובת הטיול הרגלי נדרשת מפה, ירשום את סיפור הדרך או יצייר את המפה ואותה יצמיד לחלק הפנימי של בגדו וכאשר יצטרך יעצור ויביט ברשום.

י. אין להזמין יהודים לבקרו, אם ידוע לו שעקב המרחק הרב מביתם למקום מושבו יאלצו לנסוע ברכבם.

יא. יקפיד במהלך הטיול לא לצאת מעבר למרחק של 2000 אמה שזה בערך ק״מ.


 

13.כשרות
פת נוכרי פת עכו״ם 

המושגים הללו מדברים על כל מוצרי הבצק לרבות לחמניות,עוגות בייגלה ביסקוויטים ועוגיות קרוטונים ופרורי לחם.

א. נפסק כי יהודי לא יאכל לחם שאותו אפה גוי. וזאת מהטעם של חתנות כלאמר שלא יתקרבו וכתוצאה מכך ישאו בנותיהם. האיסור הזה נקרא פת פלטר.

אך איסור זה של חכמים לא נתקבל ולכן ההלכה היא שאין לאכול לחם שאותו אפה גוי בביתו, אך משאין להשיג לחם ישראל ניתן להקל ולרכוש פת פלטר.


ב. כמובן שחל איסור על פת פלטר שבה הוסיפו או היו מעורבים בתהליך מרכיבים לא כשרים. 
את המרכיבים ניתן לראות על גבי המוצר. אולם יש צורך לבדוק שלא משחו את התבניות בשומן מן החי.

ג. פת נוכרי מותר אם יהודי היה שותף וסייע באפיית הלחם. מוכאן מספיק לו שידליק את התנור, יבעיר את האש או יוסיף עץ לאש.

ד. לחם קפוא שהופשר בידי עוזרת נוכרית  אין איתו בעיה, שכן הלחם נאפה כבר.

ה.כאשר נדרש לחם משנה לשבת, בשעת הדחק מותר להשתמש בפת עכו״ם. וכן ניתן לקדש עליה ואף לאכול ממנה.

ו. גם אם קנה פת עכו״ם אך בהמשך יצא לו והשיג פת ישראל, רשאי הוא לאכול את הפת נוכרי.

ז.מי שבאזור בו נמצא אין מאפייה יהודית הטוב ביותר לרכוש כמות של פת ישראל  ויקפיא.

ח. אותו הדבר יעשה בטיול ירכוש ויבקש להקפיא במטבח המלון, אך קודם יעטוף את הלחם היטבלחם ישראל זה כשהוא קפוא, כשר לקידוש וללחם משנה.

ט. מומלץ לרכוש כמות של מציות וקרקרים.14.חלב עכו״ם


א. חלב שאותו חלב נוכרי בלוא פיקוח יהודי טמא,שכן ישנו החשש שהתערבב עם חלב לא כשר, מאידך אילו נכח יהודי בעת החליבה ובדק שבכלי בו חלבו לא היה קודם חלב אחר. החלב הזה נחשב לכשר.


ב. בחלק גדול של המדינות מוטלים עונשים כבדים על מחלבות שישווקו חלב ובו תוספות ובמדינה זו הציבור שותה חלב מבהמות כשרות. שכן אז יש מקום להתיר, אין הדבר קביל במדינות מוסלמיות בהם ישנה חליבה גם מגמלים.

ג. הפיקוח הממשלתי הינו על מחלבות גדולות ולכן נוהגים המקלים לשתות חלב מחברות ולא מרפת פרטית.

ד.גבינה אסורה אלה אם יש לה השגחה.

ה. חמאה מיוצרת מבהמה טהורה בלבד ולכן יש שאוכלים חמאת נוכרי ובלבד שאין מערבבים בה חומרים נוספים.

ו. מעדני חלב אסורים בשל התוספים שמוסיפים למוצרים, יחד עם זאת ניתן לבדוק את רשימת המרכיבים על האריזה לוודא אם התווספו מרכיבים לא כשרים.


 


15.יין


א.יין נסך הינו יין שנתנסך לפני עבודה זרה ואסור מהתורה.
יין שאין עליו הכשר, אפילו ויש מקום לחשוב שהוא "כשר", הינו אסור מדין נסך. 

ולכן אנו ממליצים שהטוב ביותר הוא להביא מהבית.  כמו למשל יין כרמל מזרחי, שהוא רובו יין ללא תוספת של מים.
כמו למשל יין כרמל מזרחי, שהוא רובו יין ללא תוספת של מים.
בכדי לעשות קידוש נדרש "רוב יין" שזהו שיעור רביעית משקל שנע בין  81 עד 86 גרם לרוב הדעות,כך שאתם יכולים להשתמש 45 גרם ועליהם
ניתן להוסיף מים.
אם אין יין לקידוש ובשום מקרה לא ניתן להשיג ניתן לקדש על הלחם. לאחר נטילת ידיים ידים לפני הקידוש, אומרים את נוסח הקידוש,אך לא אומרים  "בורא פרי הגפן", אלה מברכים "המוציא לחם מן הארץ".
בהבדלה אם אין יין, לשיטת הגר"ע יוסף ניתן  להשתמש במשקה משכר. כמו בירה לבנה או בירה שחורה ואפילו קוקה-קולה של חברת קוקה-קולה, ומשקאות אלה אינם צריכים הכשר. 


16.

טבילת נידה בחו"ל
לעיניין טבילת הנידה בחו״ל עלולות להתעורר בעיות שהם:
-הבעל לא נמצא במקום בעת זמן הטבילה.
- אין מקווה באזור
-בחו״ל שעת השקיעה היא בשעה מאוחרת.

במקום שאין מקווה ומסוכן לנסוע בדרכים בחשיכה לבד.
במקרה שכזה אסור לאישה לחזור קודם שירד הלילה ואם נאלצת לשוב על בעלה לא להיות נוכח בבית

כשהמקווה רחוק ולא ניתן לשוב ממנו ביום שישי ניתן לדחות הטבילה למוצ״ש.

כשאין מקווה ניתן לטבול באגם או בים.
בנהר זורם ניתן לטבול רק בשעת דחק.
בכדי לטבול במקומות האמורים יש צורך להתקלח קודם לכן במים חמים.
כשאין לה אפשרות לטבול בעירום ניתן להקל ולטבול בבגד ים או אף בחלוק שאינו צמוד לגוף.

יש לטבול בים או באגם ברגליים יחפות שאם לא כן אין הדבר נחשב לטבילה.

אין לטבול במקום בו הקרקע בוצית, שמא ידבק לרגלה בוץ ויהווה חציצה.

במקום בו אין בלנית, אפשרי כי הבעל יפקח על תהליך הטבילה.

טבילה בבריכת שחייה אינה טבילה כשרה.


17.                                                                                                                                                                

מוצרי מזון


אבקת ביצים המיוצרים בארה״ב כשרים בשל הפיקוח והאיסור על יבוא ביצים
חומוס שנקלא בידי נוכרי אסור
מותר להשתמש בחומרי ניקוי שיש בהם דבר אסור, שכן אין הוא ראוי למאכל.
סרדינים מותרים
בתנאי בהם סנפיר וקשקשת.

ערמונים מותרים
שמן מן הצומח מותר.
שימורי פירות שאותם ייצר נוכרי מותרים, בתנאי שיש לבדוק כי לא רשום על גבי הקופסא המילה ג׳לטין

נשמח ונודה להארותיכם והערותיכם


בניית אתרים - טואול